ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ (2023)

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ (2023)

- Επίκουρο Καθηγητή Βασίλειο Φανάρα