Εργαστήριο Ηθικής και Βιοηθικής των Θρησκειών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Στην παρούσα ενότητα είναι διαθέσιμες επιστημονικές συμβολές μελών και συνεργατών του Εργαστηρίου Ηθικής και Βιοηθικής των Θρησκειών είτε με τη μορφή δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, είτε ως επιμέλειες / εκδόσεις μονογραφιών και συλλογικών τόμων, είτε στο πλαίσιο πολυμεσικών παραγωγών.