Εργαστήριο Ηθικής και Βιοηθικής των Θρησκειών

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το Εργαστήριο Ηθικής και Βιοηθικής των Θρησκειών και τα μέλη του συμβάλλουν ενεργά στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας με την ιδιότητα του διδακτικού προσωπικού μαθημάτων του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, καθώς και με συμμετοχή σε επιβλέψεις / συνεπιβλέψεις μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.