Εργαστήριο Ηθικής και Βιοηθικής των Θρησκειών

ΕΡΕΥΝΑ

Το Εργαστήριο Ηθικής και Βιοηθικής των Θρησκειών δραστηριοποιείται και αναπτύσσει ερευνητικές, εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές πρωτοβουλίες και συνεργασίες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό στις ακόλουθες κυρίως θεματικές ενότητες:

  • Ηθική και Βιοηθική.
  • Ηθική των Θρησκειών.
  • Βιοηθική των Θρησκειών.
  • Διαπολιτισμικός, Διαθρησκειακός και Διαχριστιανικός Διάλογος για την Ηθική και τη Βιοηθική.
  • Αφηγηματική Βιοηθική και Λογοτεχνία.
  • Μεθοδολογία της Επιστήμης της Ηθικής και της Βιοηθικής.